Vanquish (RF 45°c)


มหัศจรรย์นวัตกรรมทำลายเซลล์ไขมันถาวร โดยไม่สัมผัสผิว ไม่เจ็บ ไม่มีผลข้างเคียง ได้ผลลัพท์ใกล้เคียงกับการผ่าตัด

 

Vanquish (RF 45°c) เทคโนโลยีล่าสุดในการกำจัดไขมันแบบถาวร

เป็นครั้งแรก ที่เครื่องส่ง พลังงาน RFได้รับการออกแบบให้ส่งพลังงานความร้อนเพื่อทำลายเซลล์ไขมันโดยไม่สัมผัสผิวหนังทำให้สามารถส่งความร้อน และคงอุณหภูมิที่ 45 องศาเซลเซียส อย่างต่อเนื่องยาวนานเฉพาะเจาะจงที่ตำแหน่งของเซลล์ไขมัน โดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์เนื้อเยื่ออื่นๆ ทำให้เซลล์ไขมันถูกทำลายแบบถาวร ไม่เจ็บ ไม่มีแผลเปิด ไม่ต้องพักฟื้น

 

นวัตกรรมกำจัดไขมันถาวร Vanquish (RF 45°C)คืออะไร

Vanquish (RF 45°C) เป็นแนวคิดใหม่ในการทำลายเซลล์ไขมันแบบถาวร  ด้วยการส่งพลังงาน RF  แบบเจาะจงเป้าหมายคลอบคลุมพื้นที่กว้าง สามารถทำลายเซลล์ไขมันแบบถาวรเป็นพื้นที่กว้างในครั้งเดียว ออกแบบให้ไม่ต้องสัมผัสผิวหนัง จึงสามารถส่งพลังงานความร้อนสูงได้อย่างต่อเนื่อง ยาวนานเพื่อการทำลายเซลล์ไขมันแบบเฉพาะเจาะจง โดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์เนื้อเยื่ออื่นที่อยู่รอบๆ  จึงไม่เจ็บ  ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ สามารถทำลายเซลล์ไขมันได้มาก เป็นพื้นที่กว้าง  ทำให้

สัดส่วนลดลงได้อย่างรวดเร็ว

 

เกิดอะไรขึ้นกับ เซลล์ไขมันหลังจากทำ Vanquish (RF 45°C) 

ตามธรรมชาติแล้วเซลล์ไขมันเมื่อเกิดแล้วจะไม่มีวันตาย ไม่ว่าจะอดอาหาร หรือออกกำลังกายอย่างไร การกำจัดไขมันแบบถาวรจึงมีเพียงการดูดไขมัน และเทคโนยีทางการแพทย์ชั้นสูงเพียงไม่กี่วิธี Vanquish (RF 45°C) เป็นครั้งแรกที่ ใช้พลังงาน RF ทำลายเซลล์ไขมันแบบถาวร

เมื่อเซลล์ไขมันได้รับความร้อน ที่ 45 องศาเซลเซียส ต่อเนื่องอย่างน้อย 20 นาที เซลล์ไขมันก็จะถูกทำลายอย่างถาวร ที่เรียกว่า apoptosis หรือ เข้าสู่ความตาย นั่นเอง เซลล์ที่ตายก็จะถูกร่างกายขับออกในรูปของของเสีย

 

การส่งความร้อนสู่ใต้ผิวหนัง โดยไม่สัมผัสผิว มีผลดีอย่างไร

ในอดีตไม่เคยมีเครื่องมือใด ที่สามารถส่งพลังงานความร้อนที่สูงเกิน 40องศา ทำลายเซลล์ไขมันได้โดยผิวหนังไม่ไหม้ หรือไม่เจ็บ ทั้งนี้เพราะ การจะทำลายเซลล์ไขมันอย่างถาวร หรือฆ่าเซลล์ไขมันได้ จะต้องส่งความร้อนไม่น้อยกว่า 45 องศาเซลเซียส อย่างต่อเนื่อง เฉพาะเจาะจงที่เซลล์ไขมันเท่านั้น เซลล์ไขมันมีคุณสมบัติในการ อมความร้อน เมื่อมันสะสมความร้อนต่อเนื่องในอุณหภูมิที่สูง ก็จะทำลายตัวเองแบบถาวร และแตกตัว ถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบขับถ่ายของเสียของร่างกายตามปกติ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือความร้อนในระหว่างการรักษา

เซลล์ไขมันจะค่อยๆทำลายตัวเอง และถูกขับออกจากร่างกาย ทำให้ชั้นไขมันหดเล็กลง และสามารถเห็นผลลัพธุ์ของสัดส่วนที่ลดลงอย่างชัดเจน 1-2 นิ้ว หลังการรักษา 4 ครั้ง โดยรับการรักษาสัปดาห์ ละครั้งต่อเนื่อง 4 สัปดาห์
ดับที่ทำลายเซลล์ไขมันนี้ จะทำลายเซลล์เนื้อเยื่ออื่นๆด้วย ทำให้เกิดการไหม้ในผิวชั้นบน หรือเกิดความเจ็บปวด ในระหว่างการรักษา การออกแบบ ของ Vanquish (45°c RF) จึงถือเป็นนวัตกรรม breakthrough ในวงการแพทย์อีกครั้ง โดยออกแบบให้สามารถส่งพลังงานความร้อนในระดับ 45°c เฉพาะเจาะจงที่ชั้นของเซลล์ไขมันเท่านั้น โดยไม่ทำอันตรายต่อเซลล์ข้างเคียงอื่นๆ การส่งพลังงานที่ทำให้เกิดความร้อน เจาะจงเฉพาะเซลล์ไขมัน โดยไม่สัมผิสผิวหนัง มีส่วนช่วยให้ความร้อนในชั้นไขมันไม่สะท้อนกลับไปกระทบต่อเซลล์เนื่อเยื่ออื่นๆในชั้นบนๆ จึงไม่เกิดแผลไหม้ หรือความเจ็บปวดระหว่างการรักษา

MAKE AN APPIONTMENT