Exilis Ulra 360


นวัตกรรมยกกระชับล่าสุด  กำจัดผิวเกิน ผิวหย่อนคล้อย ลดสัดส่วนโดยไม่ต้องผ่าตัด

Exilis Ultra 360 เป็นเทคโนโลยีแรก และเทคโนโลยีเดียว ที่ผสมผสานพลังงานคลื่นวิทยุเข้ากับ พลังเสียง อัลตร้าซาวด์ นำจุดเด่นของทั้ง 2 พลังงานเพื่อกระชับสัดส่วนเกิน ผิวหย่อนยาน หัวส่งพลังงานออกแบบให้มั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงเนื้อเยื่อผิวในหลายระดับความลึก จึงสามารถส่งพลังงานถึงชั้นไขมัน คอลลาเจน และอีลาสติน ที่เป็นส่วนพยุงเนื้อเยื่อผิวให้ตึงตัว และแน่นกระชับ

 

หัวควบคุมสามารถปรับเปลี่ยนพลังงานเพื่อให้สามารถกำจัดไขมันและฟื้นฟูเนื้อเยื่อผิวตั้งแต่ในระดับลึกจนถึงระดับผิวชั้นบน
มีหัวส่งความเย็นที่ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมสอดคล้องกับการทำงาน

 

 

 

 

Exilis Ulra 360 นวัตกรรมยกกระชับล่าสุด  กำจัดผิวเกิน ผิวหย่อนคล้อย ลดสัดส่วนโดยไม่ต้องผ่าตัด

 

Exilis Ultra 360 เป็นเทคโนโลยีแรก และเทคโนโลยีเดียว ที่ผสมผสานพลังงานคลื่นวิทยุเข้ากับ พลังเสียง อัลตร้าซาวด์ นำจุดเด่นของทั้ง 2 พลังงานเพื่อกระชับสัดส่วนเกิน ผิวหย่อนยาน หัวส่งพลังงานออกแบบให้มั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงเนื้อเยื่อผิวในหลายระดับความลึก จึงสามารถส่งพลังงานถึงชั้นไขมัน คอลลาเจน และอีลาสติน ที่เป็นส่วนพยุงเนื้อเยื่อผิวให้ตึงตัว และแน่นกระชับ

 

หัวควบคุมสามารถปรับเปลี่ยนพลังงานเพื่อให้สามารถกำจัดไขมันและฟื้นฟูเนื้อเยื่อผิวตั้งแต่ในระดับลึกจนถึงระดับผิวชั้นบน
มีหัวส่งความเย็นที่ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมสอดคล้องกับการทำงาน

 

 

บริเวณที่สามารถทำการรักษาด้วย Exilis Ultra 360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKE AN APPIONTMENT