เปปไทด์ลดหิว


เปปไทด์ลดหิว

“เชื่อหรือไม่ แคลอรี่จากอาหาร100%
สามารถเผาผลาญ ผ่านการออกกําลังกาย ได้เพียง 10-30% เท่านั้น”

หัวใจของการลดน้ําหนัก จึงอยู่ที่การควบคุมแคลอรี่จากอาหาร การเพิ่มการเผาผลาญและการเพิ่มสารอาหาร
ที่จําเป็นให้กับร่างกาย

 

เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการค้นพบ สารเปปไทน์ที่ช่วยลดน้ําหนักได้อย่างเห็นผล เทคโนโลยีล่าสุดนี้เป็นสาร เปปไทด์เลียนแบบฮอร์โมนในบริเวณลําไส้ของคนเราที่จะส่งสัญญานถึงสมองว่ากระเพาะอาหารตอนนี้ เต็มแล้ว หลังจากที่มีการรับประทานอาหารเข้าไป สารเปปไทด์เลียนแบบฮอร์โมน (glucagon-like peptide-1 receptor agonist) นี้จะทําให้รู้สึกอิ่มได้เร็ว ลดความรู้สึกหิว และอยากอาหาร จึงช่วยให้ ควบคุมอาหารได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการลดน้ําหนักถึง 80%

 

จากรายงานการวิจัย พบว่าผู้ที่ได้รับสารเปปไทด์เลียนแบบฮอร์โมน glucagon-like peptide-1 นี้ เพียงวันละครั้งต่อเนื่อง 4เดือน มีน้ําหนักลดลง ระหว่าง 5 – 10% และสามารถหยุดการใช้ยาได้เมื่อลด น้ําหนักได้เป็นที่พอใจ โดยไม่มี โยโย่เอฟเฟค และไม่มีอาการข้างเคียงเช่นในยาลดน้ําหนักแบบเดิม
MAKE AN APPIONTMENT