INDIBA นวัตกรรมกําจัดไขมัน


INDIBA นวัตกรรมกําจัดไขมัน

ที่ลงลึกถึงระดับเซลล์ ลดไขมันในอวัยวะ กระชับสัดส่วน

อะไรที่ทําให้ Indiba แตกต่าง จากเครื่องมือกําจัดไขมัน กระชับสัดส่วนอื่นๆ

Indiba ส่งกระแสไฟฟ้า ลงลึกถึงระดับเซลล์ ซึ่งเป็นหน่วย โครงสร้างและการทํางานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตโดยปกติแล้ว เชลล์สื่อสารกันผ่านสัญญาณไฟฟ้า Indiba ส่งกระแสไฟฟ้า 448 kHz ลงไป ทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ฟื้นฟูขบวนการทาง ชีวภาพของเซลล์ ทําให้เพิ่มการไหลเวียนเลือด เพิ่มออกซิเจน และ เพิ่มการดูดซึมสารอาหารให้กับเซลล์ เกิดการฟื้นฟูเซลล์ เพิ่มกระบวนการเผาผลาญและซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่อักเสบ หรือ บาดเจ็บ ภาวะอ้วนหรือการสะสมไขมัน ก็เกิดจากความผิดปกติ ของการสื่อสารระหว่างเซลล์ ทําให้เซลล์ไขมันมีการเผาผลาญ ลดลง และกลับมาทําหน้าที่สะสมไขมันแทน indiba สามารถช่วย ลดไขมันในอวัยวะซึ่งเป็นไขมันส่วนที่อันตรายที่สุดและที่สําคัญ คือ ฮอร์โมนจากไขมันเหล่านี้ จะทําให้การเผาผลาญลดลงไปเรื่อยๆ นั่นคือสาเหตุที่คนอ้วนถึงแม้กินน้อยก็ยังอ้วนและไม่ว่าจะอดอาหาร หรือออกกําลังกายอย่างไรแม้แต่การดูดไขมันก็ไม่สามารถกําจัด ไขมันในอวัยวะได้ Indiba จึงนับเป็นวิธีการเดียวในปัจจุบันที่ สามารถลดไขมันในอวัยวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วย ลดไขมันในอวัยวะแล้วที่สําคัญที่สุดเนื่องจากมันออกฤทธิ์ในระดับ เชลล์จึงช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้ด้วย ทําให้ผู้ลดน้ําหนักรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา สดใส และเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้น
MAKE AN APPIONTMENT