Knowledge

ไขมันดื้อ (Stubborn Fat) คือ ไขมันใต้ชั้นผิวหนังที่มักพบได้บริเวณรอบเอว เป็นไขมันที่ลดยากมากที่สุด เนื่องจากไขมันชนิดนี้มีการสะสมของ alpha-2 receptors อยู่เป็นจำนวนมากทำให้ไขมันนั้นถูกกำจัดออ�
1. ลดน้ำหนักอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าลดน้ำหนักเร็วเกินไป ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ควรตั้งเป้าลดต่อสัปดาห์ 0.5 – 2 กก. ไม่ควรมากกว่านั้น และไม่ควรลดด้วยการอดอาหาร ซึ่งจะทำให้ใบหน้าดูซ�
ไขมันในอวัยวะเป็นส่วนแรกที่ไขมันจะมาสะสมในร่างกาย แต่จะถูกนำไปใช้เป็นอันดับสุดท้าย ยิ่งอ้วนก็ยิ่งมีมาก และจะกดทับอวัยวะภายใน ทำให้พุงยื่นออกมา จึงมีส่วนสัมพันธ์กับรอบเอว �