ทำไมต้องตรวจไขมันในอวัยวะ

ทำไมต้องตรวจไขมันในอวัยวะ

ไขมันในอวัยวะเป็นส่วนแรกที่ไขมันจะมาสะสมในร่างกาย แต่จะถูกนำไปใช้เป็นอันดับสุดท้าย ยิ่งอ้วนก็ยิ่งมีมาก และจะกดทับอวัยวะภายใน ทำให้พุงยื่นออกมา จึงมีส่วนสัมพันธ์กับรอบเอว ทำให้เกิดโรคเรื้อรังมากมาย เนื่องจากไขมันแทรกซึมเข้าสู่ภายในอวัยวะต่างๆ ทั้งตับและหลอดเลือด เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ รวมไปถึงภาวะภูมิแพ้ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว ทำให้แก่เร็ว ยิ่งเมื่อมีอายุมากขึ้นไขมันก็จะยิ่งสูงขึ้น จึงควรมีการตรวจเช็คอยู่เป็นประจำ

การวัดค่าไขมันในอวัยวะ จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ชื่อว่า Inbody ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับวัดส่วนประกอบของร่างกายได้อย่างละเอียด มีความแม่นยำสูง โดยวิเคราะห์แยกส่วนประกอบของร่างกาย ได้แก่ น้ำ, กล้ามเนื้อ, กระดูก, ไขมัน โดยการวัดความต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าปริมาณน้อยๆ (เพียง 1-2 โวลต์) ในเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งมีแรงต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่เท่ากัน ทำให้สามารถวัดส่วนประกอบทั้งหมดในร่างกายได้ง่ายรวดเร็วปลอดภัยและมีความเที่ยงตรงสูง

***สำหรับค่าไขมันในอวัยวะหรือในช่องท้องนั้น เราควรรักษาให้อยู่ในเรทปกติ ระหว่าง 1 – 12 เท่านั้น

 

สำรองสิทธิตรวจวัดไขมันอวัยวะฟรี ที่ Apex Slim โทร 095-102-8585MAKE AN APPIONTMENT